מילים גלויות, רבותיי, מילים גלויות! 
בקרוב אאייר את כל מילון הרגש מא' ועד ת'. כרגע קיימות הגלויות הבאות במלאי: