top of page

חלקיק של חוויה, טיפת תחושה, רעיון שצץ לשניה בראש ומצליחים לתפוס אותו בכנפיים, הוא מפרפר ומנסה להיחלץ בכל כוחו אבל *פאח!* תקעתי בו נעץ והצלחתי להגיש אותו לשולחן. יאמי.

תערוכה "גוונים בשחור", אוניברסיטת חיפה 2023

תערוכת סוף שנה, חקירה של שחור

יצירות משנת הלימודים השניה שלי

תואר שני בטיפול באמנות באוניברסיטת חיפה.

תערוכה "השבר הוא אני", אוניברסיטת חיפה 2022

תערוכת סוף סמסטר, עיסוק בשבר ובמה שצומח ממנו

יצירות משנת הלימודים הראשונה שלי

תואר שני בטיפול באמנות באוניברסיטת חיפה.