top of page

פעם מזמן, ציור דיוקן היה שמור לבני מלוכה ולמצביאים. האמן היה יושב ימים על גבי ימים לדייק את האופן בו האור נופל על הלחי השמאלית ומקרין חיים לאישונים, שגילו את סתרי ליבו של האדם. כתמים של צבע שיוצרים ביחד חוויה חד פעמית של נוכחות. 
היום יש לנו מצלמה בטלפון.
אז זהו, שלא. לכולנו מגיע שיראו אותנו. שיהיה את המישהו הזה שיחשוב עלינו באהבה, שידע את מה שבלב שלנו מבלי שנדבר. מגיע לנו דיוק. דיוקן.

אני רוצה דיוקן אישי! איך זה עובד?
נכנסים למלא את השאלוןבאמצעות הפרטים שתספקו בשאלון והתמונות שתעלו דרכו, אוכל לדייק את הרישום ואת החוויה שנרצה להעביר באמצעותו.
פה למטה יש גלריה של תמונות נבחרות, חלקן
דיוקן ריאליסטי, שמצויר עם פרטים והצללות, וחלקן דיוקן קווי, שמצויר בקו אחיד, נקי ופשוט יותר. 
מוזמנים לצפות בגלריה כדי לקבל השראה וכיוון.

bottom of page