top of page
מחירון

לציור הדיוקן יש שתי רמות פירוט - דיוקן ריאליסטי, שמצויר עם פרטים והצללות, ודיוקן קו, שמצויר בקו אחיד, נקי ופשוט יותר (דוגמאות למטה).
 

1000 ש"ח
1500 ש"ח

750 ש"ח
900 ש"ח

500 ש"ח

15 ש"ח
50 ש"ח
120 ש"ח

600 ש"ח

דיוקן ריאליסטי מקורי עד גודל A4
דיוקן ריאליסטי מקורי עד גודל A3

דיוקן קו מקורי עד גודל A4
דיוקן קו מקורי עד גודל A3

קנווס 20X20

גלויה אחת 
ארבע גלויות
עשר גלויות

מנורת דברים מכאן

*תהליך העבודה של דיוקן - בשלב הראשון אני מציירת קומפוזיציה כללית של התמונה עם הטקסט, האיור יהיה בקווים כלליים. אני שולחת אותו אליכם לאישור, ומשם ממשיכה לרישום המלא. בשלב השני אני שולחת אליכם את הרישום להערות ולתיקונים. בשלב השלישי הרישום המקורי בחתימתי בדרך אליכם. בנוסף תקבלו במייל גרסה דיגיטלית איכותית של הרישום במתנה, לשימושכם האישי (אידאלי להדפסה בגדלים שונים או על מוצרים).

*ככל שהרישום קטן יותר, איכות הפרטים יורדת וזמן העבודה עולה, ולכן אני ממליצה לבחור בגודל A4 ומעלה לרישומים אישיים. זיכרו שאתם מקבלים סריקה דיגיטלית שתוכלו להדפיס בעצמכם בכל גודל שתבחרו.

CCI_000004(1).jpg

דיוקן ריאליסטי
 

4.jpg

דיוקן קו
 

bottom of page